Privacybeleid

Verwerking van je persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, of GDPR genoemd). Handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens.
Paul draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van bestanden waarin persoon- en verkeersgegevens worden opgeslagen. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor bevoegde personen en worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.
Paul zal jouw gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij daartoe aanleiding is en het ook in je eigen – gekozen – belang zal zijn. In dat geval zal Paul dat expliciet vermelden.
Paul zal nooit commercieel misbruik maken van de door jou passief of actief verstrekte gegevens.
Je hebt de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien en bij eventuele onjuistheden te laten corrigeren.
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.
Voor algemene informatie over de AVG verwijzen we je naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Paul spant zich in te waarborgen dat personen die afgebeeld staan in e.v.t. uitingen goedkeuring hebben verleend. Indien je hierover opmerkingen of klachten hebt, dan kun je deze e-mailen naar: paul@insigt.nl.

Paul behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Scroll naar boven